XI Международная научная конференция «Современные достижения в науке и образовании», 28 сентября – 5 октября 2016 г., Иерусалим, Израиль

2016 - Сборник научных трудов конференции "Современные достижения в науке и образовании"

ЗМІСТ

Григоренко О. П., Ройзман В. П., Горошко А.В.

Доктору технічних наук, професору Сіліну Р. І. – 85 років

 

Секция информационных технологий в образовании

 

Гуржій А.М.

Інформатизація освіти – імператив її розвитку.

Лапінський В.В., Гуржій А.А.

Електронні освітні ресурси як суспільне явище.

 

Пліш І., Карташова Л.А., Шалда Т

Дистанційне навчання в школі: використовуємо українські інновації.

 

Кононенко А.Г.

Формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів на засадах контекстного навчання.

 

Kartashova L.A., Bakhmat N.V.

Model of Cloud Oriented Learning Environment of Pedagogical Subjects in Pedagogical Institutions of Higher Education.

 

Kartashova L.А.1, Gurzhii A.A.

Electronic Educational Platform Accent: Expactations of Ministry of Healthcare of Ukraine Come True Today.

 

Шевчук Б.В.

Особенности использования internet-технологий в процессе информационной  подготовки инженеров–педагогов.

 

Шевчук Л.Д.

Создание образовательного портала.

 

Самсонов В.В.

Опыт дистанционной поддержки учебного процесса университета.

 

Секция проблем материаловедения и нанотехнологий

 

Shamanauri L., Aneli J.

Resistive Elements on the Basis of Electric Conducting Polymer Composites.

 

Кублановский В.С., Кравченко А.В.

Влияние плазменного электролиза на водные растворы, содержащие неионогенные ПАОВ.

 

Chernega S., Poliakov I., Grinenko E., Krasovskiy M.

Structure and Physical – Mechanical Properties Complex Boride Coatings Obtained in Conditions of Action Magnetic Field on Alloys.

 

Берсирова О.Л., Кублановский В.С.

Наноструктурированные тонкие пленки суперсплавов Mo, W и Re с 3d6-8 металлами.

 

Kostyuk G., Bruiaka O., Kantemir I.

Coating Grain Size Influence on the Material Removable Volume for the Resistance Period, the Cutting Tool Durability and the Hardened 66MN4 Steel.

 

Kostyuk G., Matveev A.

About Possibility to Determine the Grain Formation Energy at the Nanostructures Production in the Case of the Different Kinds, Charges and Energies Ions Action on Constructional Materials.

 

G. Kostyuk, A. Yevsieienkova.

Coating Grain Size Influence on the Material Removable Volume for the Resistance Period, the Cutting Tool Durability the Hardened Steel GQ45 Machining Productivity.

 

Костюк Г.И.

Наноструктуры на одно-, двух- и трехкарбидных твердых сплавах при действии фемтолазерного излучения.

 

Костюк Г.И., Фадеев А.

Возможность получения наноструктур на твердосплавном и быстрорежущем инструменте после обработки фемтосекундным лазером.

 

Секция проблем динамики и прочности

 

Chelidze M., Javaxishvili J., Nizharadze D., Tedoshvili M.

Investigation of Sound Absorption Coefficient by Energetic Method.

 

Ковтун І.І., Петращук С.А.

Особливості конструкції та установки фасадних деталей меблевих виробів.

 

Ковтун І.І., Петращук С.А.

Проблема міцності та надійності експлуатації виробів радіоелектроніки, закріплених на об’єднувальних платах, в умовах деформацій, що виникають від дії зовнішнього силового навантаження, та захист від нього.

 

Ройзман В. П., Возняк А.Г.

Дефекти компаундованих виробів радіоелектронної апаратури. Огляд літератури.

 

Горошко А.В., Ройзман В.П

Ідентифікація АЧХ швидкісного ротора компресора авіадвигуна.

 

Писаренко В.Г., Савуляк В.В.

Розсіювання значень використаного ресурсу пластичності в процесі обробки тиском.

 

Драч І.В.

Про автоматичне балансування роторів машин: сучасний стан і проблеми.

 

Секция общих проблем образования

 

Іванова Н.Ю., Корольова О.О.

Моніторинг якості навчання у вищому навчальному закладі.

 

Халєєва О.В., Костіна Л.М., Ларіонова В.І.

Модернізація та підвищення ефективності освіти. в умовах інтеграції та глобалізації.

 

Попова Т.М., Прудкий О.С.

Мислення і культурно науковий світогляд учнів.

 

Халєєва О.В., Костіна Л.М., Ларіонова В.І

Значення творчої підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі вищої освіти

 

Зембицька М.В.

Особливості організації наставництва вчителів-початківців у муніципальних середніх школах США

 

Руденко С.М.

Символізм харчових традицій іудейських свят

 

Некрасов С.И., Некрасова Н.А.

Инженерно-техническая деятельность: особенности и этапы развития

 

Некрасов С.И., Некрасова Н.А.

Этапы становления философии техники и её основные направления

 

Секция проблем экономики, управления и права

 

Пленюк М.Д.

Ризик як юридичний факт в сучасному договірному праві.

 

Petrovsky A.

Right to Legal Aid in Civil Process: Some Aspects.

 

Костин Д. Ю.

Система мотивации персонала в энергетике.

 

Телегін В.С., Ущаповський К.В., Костін Ю.Д.

Іноваційні напрями українського ринку електроенергії.

 

Пустовий О.Ю.

Вибір напрямів оцінки енергозбереження в машинобудуванні. 

Error
  • You are not authorised to view this resource.
http://www.zoofirma.ru/

IFToMM

IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science)

Mechanism and Machine Science is concerned with the theory and practice of the geometry, motion, dynamics and control of: machines mechanisms and elements and systems thereof, together with their application in industry and other contexts, e.g. in biomechanics and the environment. Related processes, such as the conversion and transfer of energy and information, also pertain to this field.

The first World Congress on Mechanisms and Machines was held in September 1965 in Varna, Bulgaria. During that Congress the Bulgarian delegation proposed the founding of an International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms. This idea was warmly welcomed by all the delegations, and an International Coordinating Committee for Machines and Mechanisms was created with representatives of twenty countries.